FinansTorget AS

Her finner du oss.

OM FINANSTORGET

 

FinansTorget har kommet langt i å tilby våre kunder mulighet til å bruke webbaserte regnskapssystemer. En kan se overordnet på hele selskapet, på avdeling / prosjekt, eller ned på den enkelte regnskapskonto og enkelte bilag..

  • Tilgjengelighet overalt så lenge en har internettilgang
  • Det tildeles brukernavn og passord for innlogging
  • Lese og hente ut rapporter og nøkkeltall når du har behov
  • Alltid oppdatert oversikt over utestående fordringer
  • Regnskapet oppdateres til de frekvenser som avtales

Det kan integreres Timeføringssystem mot utgående fakturering som igjen kobles mot regnskapssystemet. Ergo vil det trolig være tid å spare i tillegg til at likviditeten bedres ved at faktureringen kan gjøres løpende / daglig.
Timeføringssystemet kan også kobles mot alle ansatte og brukes som et personalverktøy i forhold til å holde orden på sykedager, feriedager, etc.

Ønskes mer informasjon / gjennomgang av mulighetene rundt «web-regnskap», ta kontakt på telefon  23 37 25 00, eller send oss en e–post til post@ftas.no

VÅRE REFERANSER

Vi har gjennom mange år hatt gleden av å samarbeide med FinansTorget og er meget fornøyd med den rådgivning vi har fått i forbindelse med utviklingen av vårt selskap.

Marek Jablonski

CEO, dbWatch AS (Software-selskap)

FinansTorget har de siste 15 årene vært vår faste samtale-partner og regnskapsfører. Tilpasset, punktlig og presis rapportering helt ned på prosjektnivå gjør hverdagen enklere.

Ole Petter Haugen

CEO, O P Haugen AS (Bygg & Anlegg)

Gjennom et mangeårig samarbeid med FinansTorget har vi i fellesskap utviklet gode og effektive driftsrutiner, og vi setter pris på det dynamiske og fleksible samarbeidet.

Tord Østberg

CEO, Majorstuhuset legegruppe DA

Samarbeidet med FinansTorget har i alle år gjort at jeg som styreleder føler en trygghet med at regnskapet og administrative offentlige krav overholdes på en god måte.

Kitty Dahl

Director, Stiftelsen TDK